image image
Zdroje studenej vody There are no translations available.obsahujú uzavretý chladiaci okruh, reguláciu, zásobník vody, čerpadlo s bypassom, ovládanie, signalizáciu porúch, ochrany. Typ J-xx, vzduchom chladený obsahuje štandardne axiálne ventilátory. Typ JV-xx, vodou chladený obsahuje doskový kondenzátor s reguláciou.    
Prietokové chladiče There are no translations available. Ide o delený systém s oddeleným kondenzátorom.Chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku, prípadne mimo miestnosti, kde sa nachádza chladič . Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Pri inštalácii chladiča je nutná chladiarenská montáž - max. vzdialenosť medzi chladičom a kondenzátorom 10m. Chladič obsahuje chladiaci  okruh s príslušnými ochranami, kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátorom, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Zákazník musí zabezpečiť dostatotočný  prietok vody.
Охладители жидкости Разделенные системы

Zdroje studenej vody

There are no translations available.

Zdroje studenej vodyobsahujú uzavretý chladiaci okruh, reguláciu, zásobník vody, čerpadlo s bypassom, ovládanie, signalizáciu porúch, ochrany. Typ J-xx, vzduchom chladený obsahuje štandardne axiálne ventilátory. Typ JV-xx, vodou chladený obsahuje doskový kondenzátor s reguláciou.

 

 

Prietokové chladiče

There are no translations available.

Delené systémy - prietokové chladičeIde o delený systém s oddeleným kondenzátorom.Chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku, prípadne mimo miestnosti, kde sa nachádza chladič . Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Pri inštalácii chladiča je nutná chladiarenská montáž - max. vzdialenosť medzi chladičom a kondenzátorom 10m. Chladič obsahuje chladiaci  okruh s príslušnými ochranami, kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátorom, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Zákazník musí zabezpečiť dostatotočný  prietok vody.